KK Kavics beton térkő lerakási minták

KK Kavics beton térkő lerakási minták

A következő oldalakon a KK Kavics beton térkő lerakási minták ismertetőjét olvashatja. A képre kattintva megnyithatja az adott oldalt.


KK Kavics Beton térkő

KK Kavics Beton térkő
KK térkő lerakás 1. oldal KK térkő lerakás 2. oldal

KK Kavics Beton térkő

KK Kavics Beton térkő
KK térkő lerakás 3. oldal KK térkő lerakás 4. oldal

KK Kavics Beton térkő

KK Kavics Beton térkő
KK térkő lerakás 5. oldal KK térkő lerakás 6. oldal

KK Kavics Beton térkő

KK Kavics Beton térkő
KK térkő lerakás 7. oldal KK térkő lerakás 8. oldal

KK Kavics Beton térkő

KK Kavics Beton térkő
KK térkő lerakás 9. oldal KK térkő lerakás 10. oldal

KK Kavics Beton térkő

KK Kavics Beton térkő
KK térkő lerakás 11. oldal KK térkő lerakás 12. oldal

KK Kavics Beton térkő

KK Kavics Beton térkő
KK térkő lerakás 13. oldal KK térkő lerakás 14. oldal

KK Kavics Beton térkő

KK Kavics Beton térkő
KK térkő lerakás 15. oldal KK térkő lerakás 16. oldal

KK Kavics Beton térkő

KK Kavics Beton térkő
KK térkő lerakás 17. oldal KK térkő lerakás 18. oldal

KK Kavics Beton térkő

KK Kavics Beton térkő
KK térkő lerakás 19. oldal KK térkő lerakás 20. oldal

KK Kavics Beton térkő

KK Kavics Beton térkő
KK térkő lerakás 21. oldal KK térkő lerakás 22. oldal

KK Kavics Beton térkő

KK Kavics Beton térkő
KK térkő lerakás 23. oldal KK térkő lerakás 24. oldal

KK Kavics Beton térkő

KK Kavics Beton térkő
KK térkő lerakás 25. oldal KK térkő lerakás 26. oldal

KK Kavics Beton térkő

KK Kavics Beton térkő
KK térkő lerakás 27. oldal KK térkő lerakás 28. oldal

KK Kavics Beton térkő

KK Kavics Beton térkő
KK térkő lerakás 29. oldal KK térkő lerakás 30. oldal

KK Kavics Beton térkő
KK térkő lerakás 31. oldal

KK Kavics Beton térkő beépítési segédlet

KK Kavics Beton térkő beépítési segédlet

A következő oldalakon a KK Kavics Beton térkő beépítési segédletét olvashatja. A képre kattintva megnyithatja az adott oldalt.


KK térkő beépítés

KK térkő beépítés
KK térkő beépítés 1. oldal KK térkő beépítés 2. oldal

KK térkő beépítés

KK térkő beépítés
KK térkő beépítés 3. oldal KK térkő beépítés 4. oldal

Leier térkő lerakási minták

Leier térkő lerakási minták

A következő oldalakon a Leier térkő lerakási minták ismertetőjét olvashatja. A képre kattintva megnyithatja az adott oldalt.


Leier térkő

Leier térkő
Leier térkő lerakási minták 1. oldal Leier térkő lerakási minták 2. oldal

Térkövek és betonlapok beépítése 3.rész

9. Burkolókövek elrendezése

A fektetési minta nem csupán esztétika dolga. A jármûvek által használt burkolatrészeken a teherelosztás, a stabilitás és a zaj képzôdés terén is döntô szerepet játszik. Alapszabály, hogy jármûforgalom által használt utakon a fô haladási irányra merôleges vagy átlós (diagonál) rakási módot válasszunk. Így a kônek mind a négy oldalán egyenletesen oszlik el a terhelés, felfogja a toló- és csavaróerôket, és az autó kerekei által keltett zaj is a lehetô legkisebb mértékûre csökken.

10. Fugázás (homoklehúzás)

A fektetett felületet 0–1 mm szemcseméretû fi nom homokkal söpörjük be. Anyag szükséglet: kb. 2–5 kg/m2. A besöprést addig végez zük, amíg a kövek közötti fugát a homok teljesen ki nem tölti! Bevibrálás elôtt a kövekrôl söpörjük le a maradék homo kot, hogy az a gép talpa alá kerülve ne okozzon felületi sérülé se ket, karcolásokat!

11. Lezárás (bevibrálás)

A lerakott köveket úgynevezett lapvibrátorral (benzines, vagy dízel mo toros) néhányszor keresztben és hosszában is meg vibráljuk. Lehetôség szerint, a felületi sérülések elkerülése érde kében, minden kônél, de hang súlyozottan a strukturált felületû és a színes kövek esetében (La Linia, Il Campo, Pas tella) a vib rátor talpára szereljük fel a gumitalpat. A vibrálás után a fugá kat újra besöpörjük, a maradék homokot eltá vo lítjuk, majd újra megvibráljuk. Így a fugaanyag hamarabb kötôdik a résekbe. A felület elkészültével a te rület teljes mértékben terhelhetô. A maradék fugaanyag, ill. annak pora kerti slaggal le mosva eltávolítható. Egy-két hónap elteltével újra átsöpörhetjük a területet, hogy a fugák teljesen feltöltôdjenek. A fugázást csak száraz felületen végezzük!

12. A kövek gyártási méretei

A kövek méretei fugával együtt távtartós méreteket jelentenek. Pl.: Pastella 200x200x60 mm-es kô nyers mérete 197x197x60 mm.

13. Minták választhatósága

Bármilyen mintát kitalálhat, az egyes raszterméreteket más köveknél is használhatja! Pastella–La Linia–CityTop
Siena2–Il Campo Umbriano–Appia nem antikolt, extra méretek. A felületeknél általában 3% vágási veszteséggel szoktunk számolni

Térkövek és betonlapok beépítése 2.rész

5. Szállítás ellenôrzése

Beépítés elôtt ellenôrizzük, hogy egyeznek-e a kiszállított anyag megrendelési adatai a szállítási adatokkal! Vé gezzünk mennyiségi és minôségi ellenôrzést is! Beépítés után a gyártó mennyiségi és minôségi reklamációt nem fogad el.

6. Lefektetési méretek

A megadott méretek raszterméretek. A gyártástechnológiából adódó mérettoleranciák miatt (élhosszúság: ± 2mm, vastagság: ± 3mm), elônyös a pontosabb burkolatszélesség és -mélység meghatározása végett néhány kôsor lefektetése.
Az antik kövek mindig a kopóréteges felületükkel felfelé kerüljenek beépítésre! A „kombi” kövek legnagyobb elônye, hogy egynapi gyártás, ezért a több féle méret színvilága, magassága és fôbb paraméterei megegyezôek! A kombi köveket általában szabadkötéses fektetéssel javasoljuk – ennek a kötések további szinonímái – vadkötés, káoszminta. Ez azt jelenti, hogy a legkevesebb vágással a lehetô leggyorsabban kivitelezhetô a felület egész kövek beépítésével,
csak arra kell vigyázni, hogy a kövek a raklapról lekerülô arányba kerüljenek beépítésre. (Tehát a végén ne csak 1 méret maradjon a kezünkben.)

7. Figyelem!

A fektetés során, amennyiben több raklapnyi kôvel dolgozunk (felületi megmunkáltság és szín szerint 3-5 raklap), elônyös a követ a raklapokról ke verve rakni, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín- és felületbeli különbségek hatása. Különösen érvényes ez színátmenetes (ún. melírozott) és ôszilomb színû és antik kövekre. A fektetés során azon köveket, melyek valamilyen hiányosságot mutatnak, azonnal cseréljük hibátlanra! A fektetést lehetôleg sarokból kiindulva kezdjük. Erôsen lejtô felületeknél – amennyiben ez lehetséges – a legmélyebb ponton kezdjünk. Aknák, vízelvezetôk, fal és egyéb csatlakozási pontoknál végzett illesztési munkák során a köveket megfelelô szerszámokkal (törôolló, vágókorong) tudjuk méretre igazítani. A lapokat csak gyémántkoronggal vagy vizesvágóval vágják!

8. Burkolókövek lefektetése

A köveket nem szabad túl szorosan fektetni, összeilleszteni, hanem ügyelni kell egy körbefutó, kb. 2-3 mm-es fugára! A legtöbb kôtípus úgyneve zett távtartóval rendelkezik, melyek segítségével elkerülhetjük a kövek felüle tei nek
össze verôdését, ill. az élsérüléseket. A szabályos fugák és a raszterméret betar tása tetszetôs burkolatképet eredményez. Az egyenletes fuga vonal megtartása zsinór vagy léc segítségével, 2-3 m-enként végzett ellenôrzés mellett
vé gez hetô (a zsinórt kifeszítjük, és 2-3 kôvel leterheljük). Tudnivalók: úgynevezett „szabadkötésû” mintában semminemû sza bá lyos ismétlôdés nem fedezhetô fel. Az egyes kövek rakási sorrendje szabálytalanul következik. A minta széleinek lezárása ebbôl adódóan általában csak a kövek vágásával oldható meg.

További térkövek «

» További térkövek