«

»

Térkövek és betonlapok beépítése 3.rész

9. Burkolókövek elrendezése

A fektetési minta nem csupán esztétika dolga. A jármûvek által használt burkolatrészeken a teherelosztás, a stabilitás és a zaj képzôdés terén is döntô szerepet játszik. Alapszabály, hogy jármûforgalom által használt utakon a fô haladási irányra merôleges vagy átlós (diagonál) rakási módot válasszunk. Így a kônek mind a négy oldalán egyenletesen oszlik el a terhelés, felfogja a toló- és csavaróerôket, és az autó kerekei által keltett zaj is a lehetô legkisebb mértékûre csökken.

10. Fugázás (homoklehúzás)

A fektetett felületet 0–1 mm szemcseméretû fi nom homokkal söpörjük be. Anyag szükséglet: kb. 2–5 kg/m2. A besöprést addig végez zük, amíg a kövek közötti fugát a homok teljesen ki nem tölti! Bevibrálás elôtt a kövekrôl söpörjük le a maradék homo kot, hogy az a gép talpa alá kerülve ne okozzon felületi sérülé se ket, karcolásokat!

11. Lezárás (bevibrálás)

A lerakott köveket úgynevezett lapvibrátorral (benzines, vagy dízel mo toros) néhányszor keresztben és hosszában is meg vibráljuk. Lehetôség szerint, a felületi sérülések elkerülése érde kében, minden kônél, de hang súlyozottan a strukturált felületû és a színes kövek esetében (La Linia, Il Campo, Pas tella) a vib rátor talpára szereljük fel a gumitalpat. A vibrálás után a fugá kat újra besöpörjük, a maradék homokot eltá vo lítjuk, majd újra megvibráljuk. Így a fugaanyag hamarabb kötôdik a résekbe. A felület elkészültével a te rület teljes mértékben terhelhetô. A maradék fugaanyag, ill. annak pora kerti slaggal le mosva eltávolítható. Egy-két hónap elteltével újra átsöpörhetjük a területet, hogy a fugák teljesen feltöltôdjenek. A fugázást csak száraz felületen végezzük!

12. A kövek gyártási méretei

A kövek méretei fugával együtt távtartós méreteket jelentenek. Pl.: Pastella 200x200x60 mm-es kô nyers mérete 197x197x60 mm.

13. Minták választhatósága

Bármilyen mintát kitalálhat, az egyes raszterméreteket más köveknél is használhatja! Pastella–La Linia–CityTop
Siena2–Il Campo Umbriano–Appia nem antikolt, extra méretek. A felületeknél általában 3% vágási veszteséggel szoktunk számolni