«

»

Térkövek és betonlapok beépítése 2.rész

5. Szállítás ellenôrzése

Beépítés elôtt ellenôrizzük, hogy egyeznek-e a kiszállított anyag megrendelési adatai a szállítási adatokkal! Vé gezzünk mennyiségi és minôségi ellenôrzést is! Beépítés után a gyártó mennyiségi és minôségi reklamációt nem fogad el.

6. Lefektetési méretek

A megadott méretek raszterméretek. A gyártástechnológiából adódó mérettoleranciák miatt (élhosszúság: ± 2mm, vastagság: ± 3mm), elônyös a pontosabb burkolatszélesség és -mélység meghatározása végett néhány kôsor lefektetése.
Az antik kövek mindig a kopóréteges felületükkel felfelé kerüljenek beépítésre! A „kombi” kövek legnagyobb elônye, hogy egynapi gyártás, ezért a több féle méret színvilága, magassága és fôbb paraméterei megegyezôek! A kombi köveket általában szabadkötéses fektetéssel javasoljuk – ennek a kötések további szinonímái – vadkötés, káoszminta. Ez azt jelenti, hogy a legkevesebb vágással a lehetô leggyorsabban kivitelezhetô a felület egész kövek beépítésével,
csak arra kell vigyázni, hogy a kövek a raklapról lekerülô arányba kerüljenek beépítésre. (Tehát a végén ne csak 1 méret maradjon a kezünkben.)

7. Figyelem!

A fektetés során, amennyiben több raklapnyi kôvel dolgozunk (felületi megmunkáltság és szín szerint 3-5 raklap), elônyös a követ a raklapokról ke verve rakni, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín- és felületbeli különbségek hatása. Különösen érvényes ez színátmenetes (ún. melírozott) és ôszilomb színû és antik kövekre. A fektetés során azon köveket, melyek valamilyen hiányosságot mutatnak, azonnal cseréljük hibátlanra! A fektetést lehetôleg sarokból kiindulva kezdjük. Erôsen lejtô felületeknél – amennyiben ez lehetséges – a legmélyebb ponton kezdjünk. Aknák, vízelvezetôk, fal és egyéb csatlakozási pontoknál végzett illesztési munkák során a köveket megfelelô szerszámokkal (törôolló, vágókorong) tudjuk méretre igazítani. A lapokat csak gyémántkoronggal vagy vizesvágóval vágják!

8. Burkolókövek lefektetése

A köveket nem szabad túl szorosan fektetni, összeilleszteni, hanem ügyelni kell egy körbefutó, kb. 2-3 mm-es fugára! A legtöbb kôtípus úgyneve zett távtartóval rendelkezik, melyek segítségével elkerülhetjük a kövek felüle tei nek
össze verôdését, ill. az élsérüléseket. A szabályos fugák és a raszterméret betar tása tetszetôs burkolatképet eredményez. Az egyenletes fuga vonal megtartása zsinór vagy léc segítségével, 2-3 m-enként végzett ellenôrzés mellett
vé gez hetô (a zsinórt kifeszítjük, és 2-3 kôvel leterheljük). Tudnivalók: úgynevezett „szabadkötésû” mintában semminemû sza bá lyos ismétlôdés nem fedezhetô fel. Az egyes kövek rakási sorrendje szabálytalanul következik. A minta széleinek lezárása ebbôl adódóan általában csak a kövek vágásával oldható meg.